תחלואה כפולה

מטופלים הסובלים ממחלה או הפרעה נפשית, לה נלווית גם התמכרות כלשהי. המחלה הנפשית וההתמכרות משמרות אחת את השנייה ולעיתים התדרדרות באחת מביאה להתדרדרותה
של האחרת. מהות הטיפול מתמקדת באיזון הנפש תוך גמילה מההתמכרות. איזון תרופתי המשלב טיפול נפשי עמוק, בליווי של טיפול פסיכיאטרי וטיפול פסיכו תרפויטי. מטרת הטיפול
להחזיר את המטופל למעגל החיים הנורמטיבי, החזרתו לתפקוד עצמאי רציף.


| תחלואה כפולה |
נקסט מדיה, שיווק באינטרנט