Found 1 Result for phrase : גמילה

matrix vila

התמכרות לסמים ולאלכוהול, גמילה והקשר למיניות 30/08/2012, 12:20 pm תחילת השימוש בסמים ובאלכוהול עשויה להתחיל פעמים רבות על רקע קשיים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים בסוגיות של מיניות. המאמר מתאר את תהליך ההתמכרות והגמילה לאורך זמן... (Read more...)


נקסט מדיה, שיווק באינטרנט